Här läser du mer om hur Syskonhuset hanterar dina uppgifter

GDPR, The General Data Protection Regulation

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. GDPR är en förordning som ger dig som kund större kontroll över dina personuppgifter och garantier om att vi som svenskt företag skyddar din information.

Barnfamiljen AB, 556898-6706, Syskonhuset, (nedan nämnt bolaget) följer GDPR. Bolaget bygger förtroende och har modern transparens mellan företaget och dig som kund. Personuppgifter är just precis vad namnet indikerar – personliga. Genom att godkänna köpvillkoren godkänner du (uttryckligen genom specifik, välinformerad och otvetydig indikation) om medgivande.

Din rätt till tillgång

Du som kund har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få veta hur dessa används av bolaget, efter att de har blivit insamlade. På begäran av dig som kund tillhandahåller bolaget gratis och i elektroniskt format en kopia av personuppgifterna. Bolaget skickar enbart kunduppgifter till kunden, ej på begäran av tredje part eller utomstående. Vid specialfall, dödsbo, brottsutredning etc. vänligen kontakta bolaget.

Din rätt att bli bortglömd

Om du inte längre vill vara kund eller återkallar det samtycke som du gett bolaget (genom att ta tillbaka ditt godkännande av köpvillkoren), har du rätt att få din information raderad. Detta sker kostnadsfritt.
Bra att veta: Kopplingen mellan produkt och kund tas bort. Bolaget har efter återkallelse begränsad möjlighet att t.e.x. fullfölja reklamationsärende eftersom din uppgifter är permanent raderade. Det är viktigt att innan radering säkerställa att ev. kvitto finns i original eller digital kopia. Bolaget kan skicka digital kvittokopia - detta måste dock framgå innan/vid begäran om att bli bortglömd.

Dataöverföring till annan

Du har rätt att överföra din data från bolaget till annan. Detta sker i ett vanligt (text) och maskinläsbart format (semikolonseparerad textfil).

Din rätt att bli informerad

Bolaget informerar dig som kund alla typer av insamling av personuppgifter. Upplysningen sker innan informationen sker, i dessa köpvillkor. Genom att klicka i en kryssruta gör du ett aktivt val att dina data får samlas in. Detta samtycke är frivilligt.

Din rätt att få uppgifter korrigerade

Bolaget säkerställer att du som kund kan få dina uppgifter uppdaterade om dessa är inaktuella eller felaktiga. Detta sker efter förfrågan till bolaget. Du som kund kan även själv ändra dina uppgifter efter att du loggat in.

Begränsa behandling av uppgifter

Du som kund kan begära att dina uppgifter inte behandlas. Uppgifterna finns kvar, men får inte användas. Detta tar inte bort dina uppgifter - de avaktiveras.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du som kund har rätt att stoppa behandlingen av dina personuppgifter, med syfte att använda dem för direktmarknadsföring. Direktmarknadsföring hos bolaget innebär nyhetsbrev och ett till två årliga informationsbrev om branschen/företaget. Efter begäran stoppas behandling. Innan start av prenumeration och i varje nyhetsbrev framgår hur du stoppar vidare utskick.

Rätten att meddelas

Säkerhet är viktigt. Om det förekommit dataintrång som omfattar dina uppgifter som kund har du rätt att få vetskap om detta inom 72 timmar efter det att personuppgiftsbrottet blev känt. Dataintrång polisanmäls.

Personuppgiftspolicy

Barnfamiljen AB / Syskonhuset samlar in vanliga personuppgifter. Förnamn, efternamn, postadress, postnummer, postort, land, mobiltelefonnummer, telefonnummer, e-postadress, kön - i de fall kunden angivit. Bolaget samlar inte in personnummer eller känsliga uppgifter såsom etniskt ursprung, politisk åsikt, religionsåskådning eller sexuell läggning. Vid genomförd order loggas IP-nummer och tidpunkt. Bolaget förvarar personnuppgifter på säker server hos svenska internetleverantören Binero AB. Bolaget innehar SSL-certifikat (https). Bolaget sparar personuppifter i maximalt 3 år vilket sammanfaller med reklamationsrätten.

Uppgiftsskyddsombud

Uppgiftsskyddsombud är en av bolagets delägare. För mer information, vänligen ring 018-337030

Vad behöver jag göra?

Du behöver inte göra någonting, men vill du ändra, radera eller överföra dina uppgifter behöver du utföra en åtgärd.

Tillgång till dina uppgifter

Logga in med användarnamn och lösenord på www.syskonhuset.se Du får då tillgång till dina uppgifter och kan kontrollera dessa.

Vill du bli bortglömd

Vill du bli bortglömd (raderad) skickar du ett mail till gdpr@syskonhuset.se där du anger dina uppgifter och att du önskar bli bortglömd. Du kan inte begära annan person bortglömd. Syskonhust bekräftar tillbaka när radering skett.

Dina uppgifter till annan

Vill du föra över dina uppgifter till annan, kan du dels själv kopiera dina uppgifter efter att du loggat in, dels meddela oss på mail gdpr@syskonhuset.se att du önskar dina uppgifter digitalt. Vi levererar dina uppgifter i vanligt (text) och maskinläsbart format (semikolonseparerad textfil).

Ändra mina uppgifter

Logga in på www.syskonhuset.se och uppdatera/ändra dina uppgifter om dessa är inaktuella eller felaktiga.

Begränsa mina uppgifter

Vill du vara kund, men begränsa användningen. Skicka ett mail till gdpr@syskonhuset.se och meddela att du vill begränsa dina uppgifter. Vi avaktiverar din kundprofil i vårt system.